ID : 819

เนื่องในโอกาส ใจดี
โครงการ ข.ไข่ใจดี
จำนวน 100 ฟอง

ข.ไข่ไอดี 819


1
 1. child_care

  ปลายทาง

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองแขกเหนือ
  แม่แจ่ม, เชียงใหม่

  เด็กเล็ก 2-6 ขวบ จำนวน 18 คน

  ( เด็กหญิง 7 เด็กชาย 11 )

 2. bento

  รับประทาน 5 วัน

  17 พ.ค. 64 - 21 พ.ค. 64

 3. grass

  แหล่งไข่ไก่คุณภาพดี

  จาก วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค

  จำนวน : 90 ฟอง

 4. local_shipping

  การจัดส่ง

  ลำดับที่ 1
  จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
  นำส่งด้วยรถส่งไข่ใจดี เลขที่ 753
  ส่งจาก
  วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค
  ส่งถึง
  สุขดี ลีฟ อะไลฟ์
  ลำดับที่ 2
  จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
  นำส่งด้วยรถส่งไข่ใจดี เลขที่ 1174
  ส่งจาก
  สุขดี ลีฟ อะไลฟ์
  ส่งถึง
  องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
 5. restaurant

  ภาพกิจกรรม

 6. task_alt
  100%

  สถานะรายการ
  เสร็จสมบูรณ์


2
 1. child_care

  ปลายทาง

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนายางดิน
  แม่แจ่ม, เชียงใหม่

  เด็กเล็ก 2-6 ขวบ จำนวน 18 คน

  ( เด็กหญิง 14 เด็กชาย 4 )

 2. bento

  รับประทาน 5 วัน

  17 พ.ค. 64 - 21 พ.ค. 64

 3. grass

  แหล่งไข่ไก่คุณภาพดี

  จาก วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค

  จำนวน : 10 ฟอง

 4. local_shipping

  การจัดส่ง

  ลำดับที่ 1
  จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
  นำส่งด้วยรถส่งไข่ใจดี เลขที่ 753
  ส่งจาก
  วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค
  ส่งถึง
  สุขดี ลีฟ อะไลฟ์
  ลำดับที่ 2
  จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
  นำส่งด้วยรถส่งไข่ใจดี เลขที่ 1174
  ส่งจาก
  สุขดี ลีฟ อะไลฟ์
  ส่งถึง
  องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
 5. restaurant

  ภาพกิจกรรม

 6. task_alt
  100%

  สถานะรายการ
  เสร็จสมบูรณ์


โครงการร่วมกันซื้อไข่ไก่คุณภาพจากเกษตรกร เสริมโปรตีนให้เด็กปฐมวัย โดยความร่วมมือของ มูลนิธิ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย, บริษัท เอฟแอลอาร์สามสี่เก้า วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด, บจ. สุขดี ลีฟ อะไลฟ์, เฟซทิคเก็ต (FaceTicket) ภายใต้ เพลทฟอร์ม “1D” (วันดี)

1D ช่องทางให้คนไทยมีโอกาสได้ยื่นมือช่วยเหลือกันในด้านต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น
CONTACT LINE : https://lin.ee/5Nj1VZ7 | E-MAIL: [email protected]
228/2 Lannathara Village, Hangdong, Chiang Mai THAILAND 50230
© 1DEE