ID : 535

เนื่องในโอกาส ทำบุญ
โครงการ ข.ไข่ใจดี
จำนวน 500 ฟอง

ข.ไข่ไอดี 535


1
 1. child_care

  ปลายทาง

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองแขกเหนือ
  แม่แจ่ม, เชียงใหม่

 2. bento
  ช่วงวันและจำนวนวันรับประทาน : อยู่ระหว่างการอับเดทข้อมูล
  โรงเรียนปิดเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดระลอก 3
 3. grass

  แหล่งไข่ไก่คุณภาพดี

  รอยืนยันแหล่งไข่ไก่
 4. local_shipping

  การจัดส่ง

  ลำดับที่ 1
  อยู่ในระหว่างการจัดเตรียมคิวจัดส่ง
  ส่งจาก
  วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค
  ส่งถึง
 5. restaurant

  ภาพกิจกรรม

  อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงาน

 6. task_alt
  40%

  สถานะรายการ
  อยู่ระหว่างดำเนินการ


2
 1. child_care

  ปลายทาง

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่คงคา
  แม่แจ่ม, เชียงใหม่

 2. bento
  ช่วงวันและจำนวนวันรับประทาน : อยู่ระหว่างการอับเดทข้อมูล
  ศูนย์เด็กปิดเนื่องจากโควิดระลอกสาม
 3. grass

  แหล่งไข่ไก่คุณภาพดี

  รอยืนยันแหล่งไข่ไก่
 4. local_shipping

  การจัดส่ง

 5. restaurant

  ภาพกิจกรรม

  อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงาน

 6. task_alt
  15%

  สถานะรายการ
  อยู่ระหว่างดำเนินการ


3
 1. child_care

  ปลายทาง

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอมเม็ง
  แม่แจ่ม, เชียงใหม่

 2. bento
  ช่วงวันและจำนวนวันรับประทาน : อยู่ระหว่างการอับเดทข้อมูล
 3. grass

  แหล่งไข่ไก่คุณภาพดี

  รอยืนยันแหล่งไข่ไก่
 4. local_shipping

  การจัดส่ง

 5. restaurant

  ภาพกิจกรรม

  อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงาน

 6. task_alt
  15%

  สถานะรายการ
  อยู่ระหว่างดำเนินการ

*** ไข่คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 500 ฟอง


โครงการร่วมกันซื้อไข่ไก่คุณภาพจากเกษตรกร เสริมโปรตีนให้เด็กปฐมวัย โดยความร่วมมือของ มูลนิธิ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย, บริษัท เอฟแอลอาร์สามสี่เก้า วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด, บจ. สุขดี ลีฟ อะไลฟ์, เฟซทิคเก็ต (FaceTicket) ภายใต้ เพลทฟอร์ม “1D” (วันดี)

1D ช่องทางให้คนไทยมีโอกาสได้ยื่นมือช่วยเหลือกันในด้านต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น
CONTACT LINE : https://lin.ee/5Nj1VZ7 | E-MAIL: [email protected]
228/2 Lannathara Village, Hangdong, Chiang Mai THAILAND 50230
© 1DEE