ID : 1438

เนื่องในโอกาส ใจดี
โครงการ ข.ไข่ใจดี
จำนวน 20 ฟอง

ข.ไข่ไอดี 1438


1
 1. child_care

  ปลายทาง

  ศูนย์การเรียนมอวาคี
  แม่วาง, เชียงใหม่

 2. bento
  ช่วงวันและจำนวนวันรับประทาน : อยู่ระหว่างการอับเดทข้อมูล
 3. grass

  แหล่งไข่ไก่คุณภาพดี

  รอยืนยันแหล่งไข่ไก่
 4. local_shipping

  การจัดส่ง

 5. restaurant

  ภาพกิจกรรม

  อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงาน

 6. task_alt
  15%

  สถานะรายการ
  อยู่ระหว่างดำเนินการ

*** ไข่คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 20 ฟอง


โครงการร่วมกันซื้อไข่ไก่คุณภาพจากเกษตรกร เสริมโปรตีนให้เด็กปฐมวัย โดยความร่วมมือของ มูลนิธิ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย, บริษัท เอฟแอลอาร์สามสี่เก้า วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด, บจ. สุขดี ลีฟ อะไลฟ์, เฟซทิคเก็ต (FaceTicket) ภายใต้ เพลทฟอร์ม “1D” (วันดี)

1D ช่องทางให้คนไทยมีโอกาสได้ยื่นมือช่วยเหลือกันในด้านต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น
CONTACT LINE : https://lin.ee/5Nj1VZ7 | E-MAIL: [email protected]
228/2 Lannathara Village, Hangdong, Chiang Mai THAILAND 50230
© 1DEE