ID : 1199

ชื่อ World Wide Fund for Nature International: WWF
โครงการ ข.ไข่ใจดี
จำนวน 6,900 ฟอง

ข.ไข่ไอดี 1199


1
 1. child_care

  ปลายทาง

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย
  แม่ออน, เชียงใหม่

  เด็กเล็ก 2-6 ขวบ จำนวน 53 คน

  ( เด็กหญิง 20 เด็กชาย 33 )

 2. bento

  รับประทาน 5 วัน

  1 มิ.ย. 64 - 5 มิ.ย. 64

 3. grass

  แหล่งไข่ไก่คุณภาพดี

  จาก วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค

  จำนวน : 265 ฟอง

 4. local_shipping

  การจัดส่ง

  ลำดับที่ 1
  จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
  นำส่งด้วยรถส่งไข่ใจดี เลขที่ 753
  ส่งจาก
  วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค
  ส่งถึง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย
 5. restaurant

  ภาพกิจกรรม

  Photo Gallery

 6. task_alt
  100%

  สถานะรายการ
  เสร็จสมบูรณ์


2
 1. child_care

  ปลายทาง

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ
  แม่ออน, เชียงใหม่

  เด็กเล็ก 2-6 ขวบ จำนวน 32 คน

 2. bento

  รับประทาน 5 วัน

  7 มิ.ย. 64 - 11 มิ.ย. 64

 3. grass

  แหล่งไข่ไก่คุณภาพดี

  จาก วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค

  จำนวน : 160 ฟอง

 4. local_shipping

  การจัดส่ง

  ลำดับที่ 1
  จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
  นำส่งด้วยรถส่งไข่ใจดี เลขที่ 753
  ส่งจาก
  วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค
  ส่งถึง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ
 5. restaurant

  ภาพกิจกรรม

 6. task_alt
  100%

  สถานะรายการ
  เสร็จสมบูรณ์


3
 1. child_care

  ปลายทาง

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตะไคร้
  แม่ออน, เชียงใหม่

  เด็กเล็ก 2-6 ขวบ จำนวน 17 คน

 2. bento

  รับประทาน 5 วัน

  7 มิ.ย. 64 - 11 มิ.ย. 64

 3. grass

  แหล่งไข่ไก่คุณภาพดี

  จาก วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค

  จำนวน : 85 ฟอง

 4. local_shipping

  การจัดส่ง

  ลำดับที่ 1
  จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
  นำส่งด้วยรถส่งไข่ใจดี เลขที่ 753
  ส่งจาก
  วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค
  ส่งถึง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตะไคร้
 5. restaurant

  ภาพกิจกรรม

 6. task_alt
  100%

  สถานะรายการ
  เสร็จสมบูรณ์


4
 1. child_care

  ปลายทาง

  ศูนย์การเรียนมอวาคี
  แม่วาง, เชียงใหม่

  เด็กเล็ก 2-6 ขวบ จำนวน 13 คน

  ( เด็กหญิง 7 เด็กชาย 6 )
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 จำนวน 52 คน

 2. bento

  รับประทาน 5 วัน

  21 มิ.ย. 64 - 25 มิ.ย. 64

 3. grass

  แหล่งไข่ไก่คุณภาพดี

  จาก กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่วัดศรีสุพรรณ

  จำนวน : 330 ฟอง

 4. local_shipping

  การจัดส่ง

  ลำดับที่ 1
  จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
  นำส่งด้วยรถส่งไข่ใจดี เลขที่ 1370
  ส่งจาก
  กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่วัดศรีสุพรรณ
  ส่งถึง
  สุขดี ลีฟ อะไลฟ์
  ลำดับที่ 2
  จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
  นำส่งด้วยรถส่งไข่ใจดี เลขที่ 1174
  ส่งจาก
  สุขดี ลีฟ อะไลฟ์
  ส่งถึง
  ศูนย์การเรียนมอวาคี
 5. restaurant

  ภาพกิจกรรม

  Photo Gallery

 6. task_alt
  100%

  สถานะรายการ
  เสร็จสมบูรณ์

*** ไข่คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 6,060 ฟอง


โครงการร่วมกันซื้อไข่ไก่คุณภาพจากเกษตรกร เสริมโปรตีนให้เด็กปฐมวัย โดยความร่วมมือของ มูลนิธิ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย, บริษัท เอฟแอลอาร์สามสี่เก้า วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด, บจ. สุขดี ลีฟ อะไลฟ์, เฟซทิคเก็ต (FaceTicket) ภายใต้ เพลทฟอร์ม “1D” (วันดี)

1D ช่องทางให้คนไทยมีโอกาสได้ยื่นมือช่วยเหลือกันในด้านต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น
CONTACT LINE : https://lin.ee/5Nj1VZ7 | E-MAIL: [email protected]
228/2 Lannathara Village, Hangdong, Chiang Mai THAILAND 50230
© 1DEE