background

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ

เชียงใหม่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การการบริหารส่วนตำบลทาเหนือจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2540
ปัจจุบันมีเด็กนักเรียน 42 คนครู 4 คน
วิธีการที่ศูนย์จะนำไข่ไปใช้เสริมโปรตีนให้เด็ก
ทางศูนย์จะจัดอาหารโดยใช้วัสดุไข่ในโครงงานของศูนย์เด็กอาทิเช่น โครงงานไข่ป่าม/ไข่พระอาทิตย์/โครงงานขนมบัวลอยไข่หวานฯลฯ
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

โครงการร่วมกันซื้อไข่ไก่คุณภาพจากเกษตรกร เสริมโปรตีนให้เด็กปฐมวัย โดยความร่วมมือของ มูลนิธิ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย, บริษัท เอฟแอลอาร์สามสี่เก้า วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด, บจ. สุขดี ลีฟ อะไลฟ์, เฟซทิคเก็ต (FaceTicket) ภายใต้ เพลทฟอร์ม “1D” (วันดี)

1D ช่องทางให้คนไทยมีโอกาสได้ยื่นมือช่วยเหลือกันในด้านต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น
CONTACT LINE : https://lin.ee/5Nj1VZ7 | E-MAIL: [email protected]
228/2 Lannathara Village, Hangdong, Chiang Mai THAILAND 50230