ข่าวไข่

สมองเด็กปฐมวัย จะเจริญเติบโตและมีน้ำหนักถึงร้อยละ 80 ของผู้ใหญ่
เด็กปฐมวัยยังเป็นจุดอ่อนที่เข้าขั้นวิกฤตของประเทศไทย
ได้ไข่ดี ได้ช่วยสนับสนุนเกษตรกรในชุมชน
อิ่มท้องแต่ไม่อิ่มสารอาหาร
เพิ่มการบริโภคไข่ไก่ของเด็ก ต่อคนต่อปีจาก 160 ฟองให้เป็น 300 ฟองต่อปี
วันที่ 2 ของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็น วันไข่โลก
ไข่ไก่ เป็นหนึ่งในอาหารสำหรับมวลมนุษยชาติ เป็นโปรตีนชั้นดีของเด็กที่วัยเจริญเติบโต
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

โครงการร่วมกันซื้อไข่ไก่คุณภาพจากเกษตรกร เสริมโปรตีนให้เด็กปฐมวัย โดยความร่วมมือของ มูลนิธิ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย, บริษัท เอฟแอลอาร์สามสี่เก้า วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด, บจ. สุขดี ลีฟ อะไลฟ์, เฟซทิคเก็ต (FaceTicket) ภายใต้ เพลทฟอร์ม “1D” (วันดี)

1D ช่องทางให้คนไทยมีโอกาสได้ยื่นมือช่วยเหลือกันในด้านต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น
CONTACT LINE : https://lin.ee/5Nj1VZ7 | E-MAIL: [email protected]
228/2 Lannathara Village, Hangdong, Chiang Mai THAILAND 50230