เข้าร่วมโครงการ

เช่น ป้ายศูนย์ อาคาร ภาพเด็กในกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น

1

กรณีที่ใกล้ศูนย์เด็กมีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ โปรดแนะนำให้สมัครกับโครงการ เนื่องจากการส่งไข่ใจดี จะถึงศูนย์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

เช่น สำเนาเอกสารก่อตั้ง องค์กร/กลุ่ม พร้อมประทับตรา(ถ้ามี) เซ็นชื่อสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนาม

1
1
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

โครงการร่วมกันซื้อไข่ไก่คุณภาพจากเกษตรกร เสริมโปรตีนให้เด็กปฐมวัย โดยความร่วมมือของ มูลนิธิ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย, บริษัท เอฟแอลอาร์สามสี่เก้า วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด, บจ. สุขดี ลีฟ อะไลฟ์, เฟซทิคเก็ต (FaceTicket) ภายใต้ เพลทฟอร์ม “1D” (วันดี)

1D ช่องทางให้คนไทยมีโอกาสได้ยื่นมือช่วยเหลือกันในด้านต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น
CONTACT LINE : https://lin.ee/5Nj1VZ7 | E-MAIL: [email protected]
228/2 Lannathara Village, Hangdong, Chiang Mai THAILAND 50230